Smørum

Betingelser og brugerpolitik for SMOERUM.net

Betingelser

Velkommen til SMOERUM.net, Danske byportaler. Vi stiller vore tjenester til rådighed for brugeren på disse almindelige betingelser (hvis andet ikke er angivet), betingelserne kan til enhver tid opdateres uden varsel. SMOERUM.net, Danske byportaler tilbyder en lang række tjenester herunder mail, chat, hostning af profilsider og artikler med mere.

Persondatapolitik

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål til vores politik for personlige oplysninger, kan du kontakte os via oplysningerne på SMOERUM.netŽs kontakt side. På SMOERUM.net er beskyttelsen af de personlige oplysninger fra vore brugere vigtig. På denne side findes oplysninger, om de personlige oplysninger der modtages, indsamles og anvendes på SMOERUM.net.

Cookies og Web Beacons

SMOERUM.net anvender cookies til at gemme information om de besøgendes foretrukne sider, registrere brugerspecifikke oplysninger om de sider, brugeren besøger, gøre indholdet på hjemmesiden i overensstemmelse med den besøgendes browsertype eller anden information, som den besøgende sender via sin browser.

DoubleClick DART Cookies

Google, som tredjeparts sælger, anvender cookies til at vise annoncer på SMOERUM.net.
Google's brug af DART cookies gør det muligt for Google at vise annoncer til brugerne baseret på deres besøg på SMOERUM.net og andre websteder på internettet.
Brugere kan framelde sig brugen af DART cookies ved at gå til Google's annonce og indholdsnetværk's politik om personlige oplysninger på den følgende adresse: http://www.google.dk/privacy_ads.html

Nogle af vore annonce-partnere bruger måske cookies og web beacons på vor hjemmeside. Vore annonce-partnere omfatter:
     Adservice Media
     EuroAds
     Google Adsense
     Tradedoubler
     Webgains

Disse tredjeparts annonce leverandører eller annonce netværk anvender teknologi til de annoncer og links, der vises på SMOERUM.net, der sendes direkte til din browser. De modtager automatisk din IP adresse, når dette sker. Andre teknologier (som f.eks. cookies, JavaScript eller Web Beacons) kan også anvendes af tredjeparts annoncenetværk til at måle effektiviteten af deres annoncer og / eller til at personalisere det annonceindhold, du ser.

SMOERUM.net har ikke adgang til, eller kontrol over, disse cookies, der bliver brugt af tredjeparts annoncører.

Gennemlæs de respektive politikker vedrørende personlige oplysninger fra disse tredjeparts annonceleverandører for at få yderligere information om deres fremgangsmåder samt instruktion om, hvorledes du framelde dig bestemte metoder. SMOERUM.net’s politik for personlige oplysninger gælder ikke for sådanne andre annoncører eller websteder og vi kan ikke kontrollere disse aktiviteter.

Hvis du ønsker at deaktivere cookies, gøres det gennem dine egne browser muligheder. Yderligere information om styringen af cookies med specifikke webbrowsere findes på de respektive browseres websites.

Log Filer

SMOERUM.net gør brug af log filer. Informationerne i log filerne omfatter IP-adresser, browsertype, internetudbyder (ISP), dato/tid angivelse, henvisnings-/udgangssider, og antal klik for at analysere trends, administrere webstedet, se hvilke sider du har besøgt på webstedet. IP adresser og anden lignende information i log filerne er ikke forbundet til oplysninger, der kan identificere dig.

Bruger navn

Brugeren skal afgive sande, korrekte og aktuelle oplysninger om sig selv. Opgives usande, ukorrekte, uaktuelle oplysninger, kan SMOERUM.net, Danske byportaler ophæve brugerens adgang til tjenesterne.

Kodeord

Ved gennemførelse af registreringsproceduren på SMOERUM.net, Danske byportaler opnås kodeord og evt. bruger navn. Brugeren er ansvarlig for at holde sit kodeord hemmeligt, og er ansvarlig for alle aktiviteter, der udføres under kodeordet. Brugeren skal uden ugrundet ophold informere SMOERUM.net , Danske byportaler om eventuel uautoriseret brug af kodeordet.

Brugeransvar

Brugere og redaktører accepterer, at alle oplysninger og andet indhold, uanset om det opslås offentligt eller overføres privat, er den persons ansvar, som indholdet stammer fra. Brugeren/redaktøren og kun denne er ansvarlig for alt indhold, som uploades, offentliggøres, e-mailes eller på anden vis overføres via SMOERUM.net, Danske byportalers tjenester. SMOERUM.net, Danske byportaler holdes skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af SMOERUM.net, Danske byportaler tjenester. SMOERUM.net, Danske byportalers tjenester må ikke anvendes til at uploade, offentliggøre, e-maile, eller på anden vis overføre indhold, som er ulovligt, skadeligt, injurierende, udtrykker had, eller er racemæssigt, etnisk, religiøst forkasteligt. SMOERUM.net, Danske byportaler gennemser ikke på forhånd indhold og artikler. SMOERUM.net, Danske byportaler har ret til efter eget skøn at afvise eller flytte indhold som udbydes via SMOERUM.net, Danske byportalers tjenester. SMOERUM.net, Danske byportaler kan uden varsel og uden begrundelse nedlægge en brugers konto og adgang til tjenesterne og hvis det er foreskrevet af lovgivningen bryde brevhemmeligheden. SMOERUM.net, Danske byportaler er uden erstatningsansvar overfor bruger og tredjepart, i forbindelse med transport af e-mails eller indbrud i EDB-systemer tilhørende SMOERUM.net, Danske byportaler.

Lagring og drift

SMOERUM.net, Danske byportaler kan oprette generelle procedurer og begrænsninger i forbindelse med brug af SMOERUM.net, Danske byportalers tjenester, herunder at lukke en brugers konto, hvis den har været inaktiv i en længere periode (fastsat af SMOERUM.net, Danske byportaler), at begrænse antallet af e-mails som kan sendes fra eller til en konto hos SMOERUM.net, Danske byportaler og begrænse det maksimale antal dage, som e-mails og andet indhold beholdes i SMOERUM.net, Danske byportalers tjenester. Brugeren er indforstået med, at SMOERUM.net, Danske byportaler ikke påtager sig ansvar for, at SMOERUM.net, Danske byportalers tjenester er utilgængelige i en kortere eller længere periode. Danske byportaler påtager sig intet ansvar for e-mails og andet lagret på Danske byportalers servere eller Danske byportalers samarbejdspartnere servere går tabt. SMOERUM.net, Danske byportaler påtager sig intet ansvar for, at e-mails ikke bliver modtaget/fremsendt, eller at de går tabt undervejs.

Ophør

SMOERUM.net, Danske byportaler har til enhver tid ret til at afskære brugeren fra SMOERUM.net, Danske byportalers tjenester uden forudgående varsel, herunder, men ikke begrænset til, ophævelse af brugerens konti, eller hvis SMOERUM.net, Danske byportaler mener, at brugeren har handlet i strid med SMOERUM.net, Danske byportaler betingelser og etik. Brugeren accepterer, at SMOERUM.net, Danske byportaler ikke påtager sig ansvar overfor brugeren/tredjepart for ophævelse af brugerens adgang til SMOERUM.net, Danske byportalers tjenester. Brugeren kan til en hver tid opsige ethvert forhold helt eller delvist til SMOERUM.net, Danske byportalers tjenester ved at bruge kontaktformularen under kontakt med oplysning om hvilke forhold, der ønskes afsluttet.

Links

SMOERUM.net, Danske byportaler indeholder links til andre hjemmesider, disse links er et tilbud til brugerne. SMOERUM.net, Danske byportaler er ikke ansvarlig for indholdet af disse hjemmesider og er ikke ansvarlig for skader og tilskadekomster, som måtte opstå som følge af indholdet fra en anden hjemmeside, eller handlen i tillid til indhold på sådanne hjemmesider. Links til SMOERUM.net, Danske byportalers hjemmesider er velkomne. Du må gerne etablere dybe hyperlinks til denne hjemmeside. Du må ikke inkorporere noget som helst ophavsretligt beskyttet materiale fra denne hjemmeside andetsteds. De billeder der må bruges andre steder er tydeligt markeret med information om hvordan billederne må bruges.

Ophavsret

SMOERUM.net, Danske byportaler respekterer andres immaterielle ophavsrettigheder, og betinger sig at brugere og redaktører af SMOERUM.net, Danske byportalers tjenester har samme etik. Der skal således altid anmodes om tilladelse fra ophavsmanden til at kopiere eller benytte dataprogrammer, tekst, billeder, video, lyd eller anden form for materiale, som andre har skabt eller har ophavsretten eller andre rettigheder til, såfremt det ikke klart fremgår, at det står enhver frit at benytte det pågældende værk. Andres navn eller billede kan ligeledes ikke benyttes, medmindre der er indhentet skriftlig tilladelse hertil.

Force Majeure

Uforudsigelige (server)svigt, nedbrud, brand, vandskade, strejker, lockout, restriktioner fra offentlige myndigheder samt lignende begivenheder fritager SMOERUM.net, Danske byportaler og dennes underleverandører for forpligtelserne i henhold til disse betingelser.

Lovvalg og værneting

SMOERUM.net, Danske byportaler ligger på servere i Danmark. Brugerne er indforstået med at disse vilkår og Deres brug af SMOERUM.net, Danske byportalers tjenester og hjemmesider reguleres af de til enhver tid gældende love i Danmark. Brugerne erklærer sig herved indforstået med at domstolene, de administrative myndigheder og andre organisationer til løsning af tvister i Danmark er enekompetente og rette værneting i enhver tvist, som udspringer af, vedrører eller har forbindelse med SMOERUM.net, Danske byportalers tjenester og hjemmesider og/eller disse vilkår, der er indgivet til en domstol, voldgiftsret, administrativ myndighed eller anden organisation til løsning af tvister. SMOERUM.net, Danske byportaler har ved oprettelsen og vedligeholdelsen af disse tjenester og hjemmesider bestræbt sig på at overholde alle lovmæssige krav hvormed SMOERUM.net, Danske byportaler er bekendt, men garanterer ikke, at materiale på disse tjenester og hjemmesider er hensigtsmæssigt eller disponibelt til brug i nogen bestemt jurisdiktion. Brugeren er selv ansvarlig for overholdelsen af gældende lov. Hvis dele af disse vilkår er ugyldige eller uden retskraft ifølge gældende ret, vil en sådan ugyldig eller ikke retskraftig bestemmelse anses for at være afløst af en gyldig, retskraftig bestemmelse, som er nærmest til at svare til hensigten med den oprindelige bestemmelse, og den øvrige del af disse vilkår vil være gældende for sådan anvendelse.

Persondatapolitik * Cookies * Kontakt
Copyright © 2024, SMOERUM.net. Alle rettigheder forbeholdes.
0712160334